Geloof versus Geloof

Geloof versus Geloof

De mens is altijd zoekende geweest. De mens is altijd op zoek geweest naar antwoorden op vragen, naar kennis, weten, … . Een zoektocht soms enkel om te overleven echter veelal een zoektocht naar antwoorden op vragen zoals “moeder waarom leven wij?”.

Religies, godsdiensten hebben mensen (en die godsdiensten doen dat nog altijd) de antwoorden op alle vragen gegeven: “geloof en … je zal weten”. Eigenlijk hebben alle religies mensen altijd voorgelogen omdat ze de kracht van het zijn, de echte kracht om te leven, de kracht om te genezen van binnenuit, … uit de mens weg haalden en bij hun God plaatsen.

In onze Westerse wereld, zeker de laatste decennia, is het geloof in een religie (in casu de Katholieke Kerk) sterk afgenomen. De vragen rond “bestaan” zijn simultaan weer gaan groeien: “Wat is het doel van leven – waarom leven wij – bestaat God - … ?”. En hier knelt meer dan één schoen.

In de vorige eeuwen geloofden mensen, waren ze overtuigd van het bestaan van de heilige drievuldigheid, verwachtten ze veel van God. Raar maar waar: in Lourdes en in andere bedevaartsoorden waren er miraculeuze genezingen. Die miraculeuze genezingen zijn grotendeels terug te brengen tot diep geloof, verwachting en het overtuigd zijn van de genezing door God of anders gesteld het placebo-effect. Essentieel hebben die zieken zichzelf genezen en door hun geloof, verwachting en overtuiging hebben ze onbewust een mechanisme van healing in gang gezet via hun eigen “innerlijke kracht”.

Het geloof, in de zin van religie, is in onze wereld aan het weg vallen, de zoektocht naar “wie, wat ben ik?” blijft aanwezig, bij iedereen, soms in mindere en soms in meerdere mate (vooral afhankelijk van hoe iemand zich voelt, de aanwezigheid van gezondheidsproblemen, plotse veranderingen in de omgeving zoals ziektes, overlijden, …).  Heel veel antwoorden op het domein van zijn, ziekte en gezondheid worden nu gezocht in de geneeskunde.

Raar maar waar alhoewel het placebo-effect van veel medicatie bij veel mensen gekend is, gaan zij toch op zoek naar antwoorden op hun vragen rond zingeving, … binnen de geneeskunde. Blijkbaar in de hoop dat een of andere magische pil hen een antwoord zal bieden op hun vragen of een oplossing zal bieden voor hun depressie, overgewicht of een andere (psycho-)somatische klacht.

Ook nu zijn er miraculeuze genezingen die toegeschreven worden aan de medische wetenschap en die initieel niet meer en niets minder zijn dan de miraculeuze genezingen in bedevaartsoorden: geloof – verwachting – overtuiging. De medische wetenschap is een nieuwe religie geworden die mensen los maakt van hun eigen “innerlijke kracht”.

Momenteel wordt vrijwel elke aandoening, ook al is die psychosomatisch, verbonden met een genetische afwijking… . Stressgevoeligheid, chronische vermoeidheid, burn-out, depressie, … als genetische afwijking… . Ja daar gaan we weer: diagnose – behandeling – probleem opgelost. Dit model werkt niet in het domein van de psychosomatiek en soms ook niet op het domein van organische aandoeningen, ook hier spelen in het genezingsproces veel onbewuste factoren mee waar de artsen (en in veel gevallen ook de patiënt) geen zicht op hebben. De manier waarop iemand in de wereld staat, met zijn diepe overtuigingen, …. bepaalt ook de (fysieke/organische) gezondheid!

Denk niet dat ik iets tegen de geneeskunde op zich heb, helemaal niet, laat ze echter ook hun onmacht in het omgaan met existentiële vragen, met psychosomatiek toegeven. Ik erken het belang van de klassieke geneeskunde en een samenwerking tussen de klassieke geneeskunde en de alternatieve is echt op zijn plaats en nodig om mensen hun innerlijke kracht terug te geven… in plaats van ze met een placebo afhankelijk te maken.

Er wordt in deze rationele tijd in hokjes gedacht. Alles dient in een hokje te passen: dit gaat zowel  over mensen, over aandoeningen, over vragen omtrent zingeving, spiritualiteit. Het denken in hokjes is conceptueel denken: dit staat voor dat. Ratio, concepten, … is waar het om draait. Naast het denken gaat het vooral over macht, voorbeelden hiervan zijn legio.

Zoeken naar kennis is één zaak. Zoeken naar wijsheid, naar antwoorden op existentiële vragen, … is een totaal andere zaak en heeft niets maar dan ook niets met rationeel denken, conceptueel denken of het denken in hokjes te maken en toch wordt het zo voorgesteld (soms).

Zoeken naar wijsheid is meer dan het zoeken naar een diagnose en een behandeling. Het begint met een open kritische houding en met een niet-oordelend bekijken van de manier waarop jij in de wereld staat. Het gaat over zoeken binnenin jezelf en niet buiten jezelf.

Het gaat over liefde voor jezelf, echte liefde. Het gaat over het eren van de Boeddha in jezelf. Het gaat over een zoektocht binnenin jezelf naar wie je bent, wat je wilt, … . Het gaat over werken met jouw eigen onderliggende patronen, het zien van jouw belemmerende overtuigingen, jouw eigenlijk doel… .

Niets van wat in de vorige paragraaf staat, mag gezien worden als een concept, een begrip. Het zijn metaforen, beeldspraak. Het heeft dan ook geen enkele zin om conceptueel bezig te zijn met groei van binnenuit, heling als groei van binnenuit, spirituele groei, innerlijke sterkte. Op een conceptuele manier hier mee omgaan, zet jou vast want dit is en blijft dan het zoeken naar de magische pil die het voor jou gaat oplossen, dit is en blijft dan het negeren van jouw eigen symboliek die zich uit in allerlei lichamelijke symptomen, in allerlei "toevallige" gebeurtenissen. Jouw symboliek is een persoonlijke symboliek en die staat alleen in jouw eigen boek (onbewuste) verklaard!

Een open kritische instelling, de Boeddha in jezelf eren, … de betekenis achter jouw symboliek inzien, ervaren, voelen, …  onder andere dit geeft een aanzet tot groei van binnenuit, tot heling als groei van binnenuit, tot jouw verbinding met jouw eigen innerlijke sterkte.

Dat vergt tijd, actie, motivatie en dat alles op langere termijn. Dit staat dus haaks op ons model van de wereld waarin rationeel weten, zichzelf voorbij lopen in de ratrace van het leven, innerlijke dissociatie, alle persoonlijke waarden zoeken buiten jezelf … domineren.

Ook binnen de complementaire en alternatieve sector wordt vaak enkel conceptueel en rationeel gedacht en wordt de symboliek vergeten, het symbool en het gesymboliseerde verward. Dit is logisch want dit is wat mensen nu eenmaal willen: de magische pil en komt die nu van de apotheek of van een alternatieve behandeling … wat maakt het voor hen uit. Mensen hebben die magische pil en dat is genoeg voor ze, tot ze beseffen dat die magische pil niets doet… .

Moraliteit, ethiek, kennis, inzicht, integriteit zijn waarden die ik zeer hoog in mijn vaandel draag en magische pillen die heb ik niet.

Als jij wil groeien, echt groeien van binnenuit, echt opnieuw verbonden zijn met jouw innerlijke bron, jouw innerlijke kracht, echt groeien voorbij jouw problemen, weet dan dat dit louter met ratio en denken niet mogelijk is.

Johan, 07/03/2011

All content ® Ulisis