Meditatie, ontspanning en neuropsychologisch onderzoek

Meditatie, ontspanning en neuropsychologisch onderzoek

Meditatie, ontspanning, … of spirituele technieken en wetenschap worden vaak gezien als twee totaal verschillende werelden. De laatste jaren echter is er een stijgende interesse binnen de neuropsychologie over de effecten van bepaalde vormen van meditatie en ontspanning.

Vooral uit de wereld van Mindfulness komen steeds meer berichten over de heilzame werking van deze therapievorm. Mindfulness is als beweging of therapievorm ontstaan in de VS en beroept zich op de Vietnamese Zenmeester Thich Nhat Hanh.

De figuur achter Mindfulness is John Kabat-Zinn (hoogleraar in de moleculaire biologie). Er is valabel wetenschappelijk onderzoek gebeurd rond de invloed van deze meditatievorm op het genezingsproces van psoriasis, verbetering van het afweersysteem en zelfs bij de verbetering van depressie.

Eigenlijk is dit heel logisch: elke vorm van diepe ontspanning, elke vorm van meditatie heeft dergelijk effect. Het verschil zit in het feit dat niet elke ontspanningsmethode of meditatievorm geld heeft of wil spenderen aan wetenschappelijk onderzoek voor de promotie van het eigen product.

In een artikel in The Lancet in 1975 stelt Herbert Benson voor een specifieke ademhalingstechniek dagelijks twee keer te doen. Dit resulteert , na oefening, in een ontspanningsreactie en een echte rustreflex.  Het doel is de activering van het parasympatische zenuwstelsel waardoor een reeks herstelprocessen in het lichaam in werking worden gezet. Benson heeft op een wetenschappelijke manier aangetoond dat deze techniek een gunstige invloed had bij: hoge bloeddruk, premenstrueel pijnsyndroom, migraine, onvruchtbaarheid, angst, … en ook op het afweersysteem. (bron T. Janssen)

Er zijn talloze vormen van meditatie, vrijwel elke spirituele stroming heeft zijn eigen methode. Een deel van deze methodes zijn al grondig bestudeerd. Het effect van transcendente meditatie op overgewicht en hoge bloeddruk werd aan het Medical College van Augusta (Georgia – VS) onderzocht. De resultaten laten een duidelijk afname zien van de bloeddruk.

Sommige meditatiescholen bevelen het gebruik van een mantra aan om de geest vrij te houden van gedachten. Volgens een onderzoek dat door een groep cardiologen is gepubliceerd in the Britisch Medical Journal (2001) hebben de ritmes van de gekende yoga-mantra oem-mani-padme-oem een gunstige invloed op de bloeddruk en de bloedsomloop.

Een onderzoek door Richard Davidson aan de Universiteit van Wisconsin toonde aan dat de positieve emoties die ontstaan door meditatie een gunstig gevolg hebben op het afweersysteem.

Trouwens mentale training verandert ook de structuur van de hersenen. Zo is gebleken dat  ervaren meditatiebeoefenaars minder een speelbal zijn van negatieve emoties. Blijkbaar werken oeroude technieken zoals vipassanameditatie echt.

Van ontspanning over meditatie naar visualisatie is een kleine stap. Sjamanen in oude culturen hadden geen PET-scans of MRI’s en hebben de kracht van verbeelding gebruikt als medicijn. Carl Simonton gebruikte visualisatie bij kankerpatiënten.  In 2002 publiceerde A. Bakke van de Oregon Health and Science University in Portland een onderzoek dat aantoonde dat begeleide visualisatie het gevoel van welzijn van patiënten verbeterde en dat het aantal afweercellen steeg.

Waar wil ik eigenlijk naar toe? Wel eigenlijk is het heel eenvoudig: iedere techniek die doorleefd wordt toegepast (ontspanning, meditatie, visualisatie) en waar dagelijks op getraind wordt, heeft positieve effecten op het welzijn, de gezondheid van mensen. Dit is al jarenlang aangetoond in psycho-neuro-immunologisch onderzoek.

Het gevaar schuilt echter in een andere hoek: hypes. Hypes creëren veel verwachtingen bij mensen: potentiële klanten en potentiële begeleiders. En bij mondiale verspreiding van hypes wordt de spoeling ook steeds dunner. Dit laatste merk ik continu wanneer het over Reiki (The Usui System of Natural Healing) gaat. (Zelf ben ik sinds 1993 intensief met Reiki bezig als Meester en Grootmeester echter nog steeds op basis van de originele “leer”).

Ontspannen?

Mediteren?

Visualiseren?

Leer het aan en doe het doorleefd en je zal de positieve gevolgen op jouw welzijn, op jouw gezondheid duidelijk ervaren.

Meer weten over ontspannen, mediteren, visualiseren: daarbij ondersteunen wij jou heel graag vanuit ons echte zijn en met bezieling, liefde, mededogen …

Johan, 04/05/2011

All content ® Ulisis