Mental Coaching - Aanbod: reiki

"The Usui System of Natural Healing"

Aanbod:

  • Reiki-sessie
  • Pré- en post-operatieve energetische reiki-sessie
  • Reiki-initiatie (individueel of in groep) op elk niveau
  • Karuna-projectie
  • Aura en chakra-healing  

De lijn waarlangs the Usui System of Natural Healing doorgegeven werd is gekend: Mikao Usui als grondlegger, Chuijro Hayashi – Hawayo Takato – Phyllis Lei Furumoto. William Lee Rand, opgeleid door Phyllis Lei Furumoto, initieerde D. D. en via hem kwam Ann Leysen met the Usui System of Natural Healing in contact en het is zij die mij heeft geïnitieerd en jarenlang heeft ondersteund en begeleid.

The Usui System of Natural Healing is veel méér dan ‘handposities’. Mikao Usui werd opgevoed in een Tendai Boeddhistische school. Hij studeerde Kiko, de Japanse versie van Qigong. Een gezondheidsdiscipline en een genezende discipline gebaseerd op de ontwikkeling en het gebruik van levensenergie. Zijn kennis van medicijnen, psychologie en theologie van diverse godsdiensten was zeer aanzienlijk. (bron: Wikipedia)

Usui zette zijn studie omtrent spiritualiteit verder en sloot zich aan bij een spirituele groepering ‘Reu Jyutsu Kai’. De relatie spiritualiteit, healing, geneeswijzen, … werd hierbij continu uitgediept. (bron: Wikipedia)

The Usui System of Natural Healing is een perfecte zelfhulpmethode die corrigerend werkt én die ons weer in staat stelt als een ‘geheel persoon’ in de wereld te staan. Technisch gezien is het één van de vele methodes uit de Qigong-familie die worden gebruikt om de levensenergie te activeren, te stimuleren, te harmoniseren en om het ‘zelf’ weer in verbinding te brengen met de universele energie.

Ik ben Reiki-Master sinds 1998 (eerste initiatie 1993), Grootmeester sinds 2002. Eigenlijk heb ik Reiki altijd ervaren als een manier van in de wereld staan: met diepgang, bezieling, verbondenheid met alle levende wezens. Ik heb het geluk gehad "ingewijd" te worden door iemand die heel dicht bij de originele leer van Usui stond en dat is waar ook ik mijn blijvende inspiratie haal, bij het originele.

De met Reiki verbonden Chakra- en Aura-leer, energetische systemen, healing, … zijn voor mij even natuurlijk zoals de ‘ziel’, ‘de energielichamen’, ‘de aura’, ‘de Kosmos’ zijn voor de positief kritische aanhangers (waaronder ik mezelf ook reken) van Blavatsky en andere theosofen en esoterici.

Alleen al in Rusland en China zijn duizenden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin het bewijs wordt gemeld dat elk levend wezen een gecompliceerd energieveld heeft. Of massief wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van de aura. (bron: Ab Straatman, Het Pad van Zelfgenezing, 2009).

T. Janssen haalt in zijn boek "Het innerlijk medicijn" (2006) eveneens een heel groot aantal studies aan die het bestaan van aura's en chakra's, duidelijk stellen. En hij gaat hierin nog verder door aan te geven hoe met een aura en met chakra's op een niet-placebogene wijze wordt gewerkt. Tevens wordt de positieve impact hiervan op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens geduid.

Er zijn wetenschappelijke studies verricht omtrent Reiki, hiervoor verwijs ik naar de websites van William Lee Rand.

In "Het innerlijke medicijn" (2006) van de chriurg T. Janssen wordt Reiki ook uitdrukkelijk beschreven. Enerzijds het bekende gegeven dat in Amerika in verschillende prestigieuze ziekenhuizen (o.a. ziekenhuizen in New York, Arizona, Ann Arbor) Reiki-Masters worden toegelaten voor het verlenen van zorg. Anderzijds geeft T. Janssen ook een gedetailleerde lijst weer van wetenschappelijke onderzoeken die er rond Reiki zijn gebeurd.

Naast Grootmeester in de klassieke Reiki Usui Shiki Ryoho, ben ik ook Master in Karuna Reiki sinds 2000. Karuna is een woord uit het Sanskriet dat gebruikt wordt in het Hindoeïsme, Boeddhisme en Zen. Eigenlijk staat het voor ‘iedere actie die het lijden van anderen doet afnemen of compassionate action’.

Mensen willen een verbinding voelen met alle levende wezens, een gevoel van eenheid verkrijgen. Als we anderen helpen en ondersteunen in hun helingsproces, ‘geniet’ alles daarvan omdat alles met elkaar verbonden is, het deel is het geheel.

Door jarenlang met de klassieke Reiki (Usui Shiki Ryoho) en met Karuna Reiki doorleefd te werken, heb ik eigenlijk voor mezelf een bijkomende "techniek" (dit betekent dat die techniek doorleefd en volledig in overeenstemming is met mijn "totale zijn") ontwikkeld waardoor ik heel snel die patronen die iemand blokkeren, of vast zetten in zijn ontwikkeling, in zijn groei, … kan gaan duiden.

Die duidingen gebeuren nooit op een vastzettende manier wel telkens op een uitnodigende manier. Open, uitnodigend, zacht en stevig en dat om in een latere fase de persoon te ondersteunen in het zelf tot inzicht, tot wijsheid komen zodat hij of zij groeit van binnenuit.

All content ® Ulisis