Mental Coaching - Aanbod: relaxatie

Relaxatie en Meditatie

‘Je moet je eens ontspannen!’ Aan hoeveel mensen wordt dit advies dagelijks niet gegeven? Alleen het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ontspannen, hoe en wanneer doe je dat?

De Engelse term voor ontspanning ‘relaxen’ komt eigenlijk van ‘relaxare’ wat ‘loslaten’ en ‘losmaken’ betekent.

Heel veel spanning zit bij mensen op de spieren. Een stijve nek, gespannen schouders, zelfs spanningshoofdpijn kunnen daar een resultante van zijn. Er is echter niet alleen spanning die zich uit via de spieren en via het autonoom zenuwstelsel, echter ook op het emotionele domein.

Negatief beleefde emoties zoals angst, verdriet, woede, agressie, … kunnen jouw kijk op jouw leven gaan overheersen. Op termijn kan dit leiden tot depressiviteit en hulpeloosheid. Chronische negatieve gevoelens worden in toenemende mate aanzien als een onderliggende oorzaak van ziekte.
Emotionele ontspanning staat voor het los laten van negatieve emoties om de weg vrij te maken voor gevoelens van tevredenheid, … . Het gaat hier niet om het negeren van die negatieve emoties wel om de dieperliggende betekenis ervan te zien en daarmee ook aan de slag te gaan zodat die negatieve emoties als het ware ‘op-lossen’.

Spanning op het mentaal gebied heeft te maken met ‘denkpatronen’, met een manier van ‘waarnemen’. Dus eigenlijk met jouw manier van in de wereld staan. Het rationele denken domineert samen met het ego-wise denken de ‘huidige mens’.
Het denken staat nooit stil, zelfs wanneer we "proberen" te ontspannen of te slapen, gebeurt het vaak dat onze (rationele) gedachten in een hoog tempo van de hak op de tak springen.
Ontspannen in de betekenis van ‘loslaten en losmaken’ staat voor: ‘focussen en toch open staan voor het diepere zelf, voor het parallelle denken vanuit onze diepere lagen’. Op die manier kom je tot echt inzicht, tot echte groeikansen.

Het aanleren van progressieve spierontspanning, het leren ontspannen, … met ondersteuning van o.a. begeleide visualisatie, … is dan telkens opnieuw een opstap om te komen tot echte communicatie met jouw diepere zelf. Meditatie zoals ik het zie.
De eerste opstap naar groei van binnenuit waarbij niet alleen aan blijvende spanning in de spieren echter ook aan negatieve emoties, doelloosheid (wat doe ik hier op deze wereld?), vervreemding (wie ben ik?), … wordt gewerkt.

All content ® Ulisis