Mental Coaching - Aanbod: visualisatie

Begeleide Creatieve Visualisatie

Visualisatie is het vertalen van een gedachte naar een beeld of een andere vorm van waarneming, eigenlijk een mentale vaardigheid die bij iedere mens in aanleg aanwezig is.

Visualisatie kan gebruikt worden om een prestatie te verbeteren, gezondheid te verbeteren, … en ook en vooral om te ontspannen.

Visualiseren om te ontspannen of een opstap om in een latere fase naar communicatie met het diepere zelf te gaan. Een opstap die nodig kan zijn, gezien het stressgehalte en de dissociatie (afscheiding van het diepere zelf of het onbewuste) waar veel mensen mee kampen.

In deze optie (visualisatie om te ontspannen) wordt een mentaal beeld gecreëerd waarin spanning oplost en waarbij je zelf (mentaal) in een omgeving van totale rust en diepe ontspanning, aanwezig bent.
Ons lichaam en onze geest reageren sterk op deze beelden die je uiteindelijk zelf oproept of gewoon laat komen. Op die manier kom je in een diepe ontspanning en beleef je dit ook op een diepe wijze. En net die diepe ontspanning is voor veel mensen iets wat ze al lang niet meer echt ervaren hebben….

Vanuit die diepe ontspanning wordt dan verder gewerkt met als doel de herkenning, de erkenning van bepaalde signalen, psychosomatische symptomen. Met visualisatie kun je in een echt ontspannen toestand heel snel bepaalde beperkende overtuigingen, bepaalde beperkende patronen (h)erkennen zonder dat die (h)erkenning bedreigend over komt.
Of je maakt een zogenaamde toekomstvisualisatie (‘ik als slank persoon’, ’ik als niet roker’, …) én je voelt of die toekomstvisualisatie in overeenstemming is met jouw totale zijn…

Eigenlijk is de doelstelling van visualisatie een diepe ontspanning om van daaruit opnieuw de verbinding te leren leggen met jezelf. Op die manier krijg je een beeld van jouw talenten, jouw mogelijkheden, inzichten, leg je de funderingen om opnieuw als totaal persoon in de wereld te staan, te groeien naar een totaal persoon, … .

De grens tussen visualisatie, hypnose en hypnotherapie is op zich heel duidelijk: bij visualisatie is er géén sprake van een ‘hypnotische trance’. De verbindingen tussen relaxatie, begeleide visualisatie en hypnose zijn ook evident: het gaat over communicatie met het onbewuste, het diepere zelf.

In de Verenigde Staten wordt er gesproken over ‘Guided Imagery’ (begeleide visualisatie), in bvb de Mayo Clinic in de staat Minnesota wordt er op onderstaande manier over gecommuniceerd:

Enhance Healing Through Guided Imagery:
Wednesday, January 02, 2008

ROCHESTER, Minn. — Aristotle and Hippocrates believed in the power of images in the brain to enliven the heart and body. Today, research shows they were right. Guided imagery is helping patients use the full range of the healing capacity of the body, according to the January issue of Mayo Clinic Health Letter.

Guided imagery is more than listening to relaxing sounds. It is a learning process to listen to the voice of someone, relax the breathing and consciously direct the ability to imagine. The effect of guided vivid imagery sends a message to the emotional control center of the brain. From there, the message is passed along to the endocrine, immune and autonomic nervous systems of the body. These systems influence a wide range of bodily functions, including heart and breathing rates and blood pressure.

Guided imagery has been shown to benefit patients by:

  • Reducing side effects from cancer treatment
  • Reducing fear and anxiety prior to surgery. Studies have shown that surgery patients who participated in two to four guided imagery sessions required less pain medication and left the hospital more quickly than those who had not used imagery.
  • Managing stress
  • Managing headaches. Studies have shown that guided imagery may aid in reducing the frequency of migraine headaches as effectively as taking preventive medications.

Bron: mayoclinic.org/news2008 

Ook in de Cleveland-Clinic een zelfde trend:

Bron: http://my.clevelandclinic.org/heart/prevention/stress/guided_imagery.aspx

Een persoonlijke ervaring: In 1992, tijdens een behandeling van een acute aandoening, waren mijn handen precies "klomphandjes" geworden. Mijn vingers kleefden als het ware aan mijn handpalmen dit door beschadiging van zenuwbanen in mijn armen door infusen. Zowel de behandelende artsen als kinesisten brachten de "boodschap":  "Daar moet je leren mee leven". Gezien mijn persoonlijke achtergrond en ervaringen, was ik het met die stelling niet eens. Ik heb mij toen nog meer verdiept in visualisatie. Groot was de verbazing van velen, toen ik na enkele weken mijn vingers terug kon bewegen, mijn handen terug kon gebruiken (en nu nog steeds!), zoals de handen van iedere gezonde mens. Ik heb aan de lijve ondervonden hoe helend visualisatie is en kan zijn, wanneer het goed wordt toegepast. Johan

Het belang van begeleide visualisatie binnen personal en mental coaching kan en mag zeker niet onderschat worden. Het is een heel krachtig gegeven om iemand een opstap te geven naar communicatie met zichzelf, met zijn diepere zelf om uiteindelijk te komen tot groei van binnenuit.

All content ® Ulisis