Mental Coaching - Domeinen

Personal and mental coaching

Ter illustratie enkele domeinen waarbij ik jou als personal en mental coach ondersteun:

 • Leren omgaan met stress
 • Stressbestendigheid verhogen
 • ADHD - ADD
 • ...
 • Depressie
 • Angsten
 • Fobieën
 • Obsessioneel gedrag
 • Verslavingen
 • Rouwverwerking
 • Jouw idealen realiseren
 • Onrust
 • Op zoek zijn naar jezelf: ‘Wie ben ik’
 • Vastlopen op en in jouw werk
 • Existentiële vragen
 • Zingeving
 • Relatieproblemen 
 • Opkomen voor jezelf - assertiviteit
 • ...
 • Mentale ondersteuning bij oncologische behandeling
 • ...

Zowel persoonlijke, existentiële, gezondheidsthema’s als relationele
problemen en ook professionele vragen kunnen dus aan bod komen.

Disclaimer:
Indien er sprake is van problematieken waarbij ik mij niet in staat voel jou te ondersteunen omwille van de aard van de problematiek, zal ik steeds doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener.
Personal en Mental Coaching op zich, neemt nooit de plaats in van een dokter noch van medische aanbevelingen of behandelingen. Indien een vermoeden bestaat van een ernstige medische of psychische aandoening, dan moeten steeds alle relevante zorgen worden toegediend. Personal en Mental Coaching op zich is geen psychotherapie !!
Personal en Mental Coaching kan worden gebruikt samen met eender welke behandeling en sluit deze nooit uit.

All content ® Ulisis