Mental Coaching - Mogelijkheden: Face to Face

Face to Face-coaching

Een coach ondersteunt jou bij jouw groeiproces van binnenuit. Dat is het gemeenschappelijk doel tussen jou en de coach, een groeiproces van binnenuit voorbij problemen.

Een verandering van binnenuit, groei van binnenuit, wordt bereikt door het werken met diverse tools (zie daarvoor het aanbod). Elk van die tools zorgt ervoor dat jij in contact komt met jouw diepere zelf of onbewuste en op die manier ook met jouw eigen innerlijke kracht.  

Weten wat jij wilt is een eerste stap in de richting van jouw doel.
Het ondersteunen in het vinden van het doel zelf, in het verwerven van inzicht in jouw situatie, in het vinden van de diepe betekenissen van signalen, symptomen, blokkades, zelfbestendigende patronen, … is mijn en eigenlijk onze gezamenlijke taak.

De ondersteuning, bijsturing, begeleiding, … gedurende jouw groeiproces is mijn opdracht. Een opdracht die ik met diep respect, diepe waardering, … en met diepe aandacht voor jou doe.

Tijdens een groeiproces van binnenuit worden gevoelige, persoonlijke, … zaken aangeraakt, wordt daar mee gewerkt en dat in een positieve en vertrouwelijke sfeer. In wederzijds respect en in alle openheid, zonder oordeel of onbegrip. Altijd met diepgang, stevig én zacht, uitnodigend.

Personal en mental coaching in de context zoals ik het zie, is het ondersteunen van iemand in zijn proces naar opnieuw verbonden zijn met zichzelf. Is het ondersteunen van iemand in zijn proces naar heelwording met zichzelf en de wereld rondom hem.

Heling gaat verder dan genezing, gaat veel dieper. Heling veronderstelt een volledige integratie van het groeiproces van binnenuit. Groei naar een totaal persoon. Genezing is oppervlakkiger, de diepere lagen blijven onaangeroerd, er is eigenlijk geen groei alleen een soort wegsnijden van symptomen.

Heling en het helingsproces houdt in dat alle verworven inzichten, wijsheden doorleefd en geaccepteerd worden én dat jij de verantwoordelijkheid neemt over jezelf.
‘Jij groeit voorbij jouw symptomen, jouw problemen’. De symptomen, problemen zijn er misschien nog, echter ze staan jou niet meer in de weg om met diepgang en als heelheid in de wereld te staan.
Groei van binnenuit staat voor bezieling, voor diepe motivatie, … voor het heel worden en die heelwording ook te behouden.
Ondersteuning is een fundamenteel gegeven die ik jou wil bieden.

Op deze manier kan jij ten volle de mogelijkheden benutten van jouw eigen innerlijke sterkte én die heb jij, net als iedereen.
Jij leert dus in contact te komen met jouw onbewuste of diepere zelf en meteen ook met de kracht die jij in jezelf hebt. Die kracht of innerlijke sterkte kan jij gebruiken om het doel dat jij voor ogen hebt te bereiken, totaal in overeenstemming met jouw mogelijkheden.

Ik bied jou als coach een dynamische sleutel aan die enkel op jouw dynamisch slot past. Coaching is een sleutel tot jouw rivier van welzijn en welvaart.

All content ® Ulisis