Mental Coaching - Personal and mental coaching

Personal en Mental Coaching

Iedereen heeft wel eens een periode dat het minder goed gaat, soms gebeurt het dat iemand niet meer in staat is aan zijn problemen het hoofd te bieden.

 • Als er dan géén sociaal vangnet is dat een dankbaar steunpunt is of als het sociaal vangnet niet de geschikte gesprekspartner is (uit angst, schuld- en/of schaamtegevoelens om het probleem te bespreken)…
 • Als een partner of iemand anders uit de directe leefomgeving en dus uit het sociaal vangnet, een onderdeel vormt van het probleem…                            
 • Als de omgeving het probleem niet meer aan kan…                                  
 • Als je aan een reis binnenin jezelf wilt beginnen met professionele begeleiding…

dan biedt personal en mental coaching een antwoord en een begeleiding in jouw groeiproces voorbij jouw problemen.

Problemen worden wensen waardoor jij de weg die je aflegt en nog af te leggen hebt duidelijk ziet en ook de keien op die weg… uiteindelijk is het altijd zo dat jij diegene bent die het doet!
Jij neemt jouw verantwoordelijkheid en ik ben bereid jou te ondersteunen in jouw groeiproces en daarbij staat het groeien naar een totaal persoon, voorbij afhankelijkheid en beperkingen centraal.

Groeien van binnenuit doe je zelf

Weten wat jij wilt is een eerste stap in de richting van jouw doel. Het ondersteunen in het vinden van het doel zelf, in het verwerven van inzicht in jouw situatie, in het vinden van de diepe betekenissen van signalen, symptomen, blokkades, zelfbestendigende patronen, … is mijn en eigenlijk onze gezamelijke taak.

De ondersteuning, bijsturing, begeleiding, … gedurende jouw groeiproces is een opdracht voor mij. Een opdracht die ik met diep respect, diepe waardering, … en met diepe aandacht voor jou doe.

Tijdens een groeiproces van binnenuit worden gevoelige, persoonlijke, … zaken aangeraakt, wordt daar mee gewerkt en dat in een positieve en vertrouwelijke sfeer. In wederzijds respect en in alle openheid, zonder oordeel of onbegrip. Wel altijd met diepgang, stevig en zacht, uitnodigend.

Wat biedt dit groeiproces jou:

 • Dieper in contact komen met je "zelf", daardoor kun jij je eigen kracht  doelgericht inzetten om jouw doelen te bereiken
 • Inzicht in jouw echte doelen én inzicht en ondersteuning om die doelen te bereiken
 • Op een intense en diepe manier het leven beleven
 • Actief werken aan jouw persoonlijke groei, jouw gezondheid, jouw welzijn
 • Zorg voor jezelf, zacht en uitnodigend vol acceptatie
 • Problemen worden wensen, uitdagingen en kansen
 • Zelfredzaamheid aanleren
 •  …

Kortom een nieuw leven en een nieuwe manier om in de wereld te staan.

Het groeiproces

Door al jarenlang met personal en mental coaching bezig te zijn en ook door de ervaringen die ik opdeed tijdens het opleiden van Aurelis-coaches, is het ook heel duidelijk dat een groeiproces van binnenuit niet zo vanzelfsprekend is.

Op een bepaald ogenblik tijdens het groeiproces treedt er een soort aardverschuiving op binnenin jezelf, een soort weerstand komt naar boven. Als je goed ondersteund wordt en ook voldoende openheid hebt naar jezelf toe, groei je "als vanzelf" voorbij die weerstand. De "wereldbol" die jij bent, wordt eerst op jouw tempo uit elkaar gehaald en komt dan opnieuw in elkaar te passen op een veel sterkere en krachtiger wijze dan voorheen.

Weerstand heeft veelal te maken met een onderliggende angst: "angst om oude pijn te laten bovendrijven, angst om nieuwe gevoelens te ervaren, angst voor het onbekende (eigenlijk angst voor verlies van oppervlakkige controle)".
Weerstand kan ook te maken hebben met een identificatie met jouw probleem: je hebt niet een probleem, jij bent het probleem en je bent het volledig. Alle tijd en energie gaan naar dat probleem én niet naar een oplossing ervan.
Weerstand kan ook te maken hebben met diepe, onbewuste motivaties die tegen elkaar inwerken bij jezelf en soms ook met weerstand tegen verandering door jouw omgeving.

Daarom is het stilstaan bij weerstand heel essentieel. Pas dan kan een groeiproces van binnenuit een proces zijn van integratie en heelwording.

Personal en mental coaching in de context zoals ik het zie, is het ondersteunen van iemand in zijn proces naar opnieuw verbonden zijn met zichzelf, is het ondersteunen van iemand in zijn proces naar heelwording met zichzelf en de wereld rondom hem.

Heling gaat verder dan genezing, heling gaat veel dieper, heling veronderstelt een volledige integratie van het groeiproces van binnenuit: "Groei naar een totaal persoon".
Genezing is oppervlakkiger, de diepere lagen blijven onaangeroerd, er is eigenlijk geen groei alleen een soort wegsnijden van symptomen.

Dit houdt ook in dat alle verworven inzichten, wijsheden, ... doorleefd worden en geaccepteerd worden én dat jij de verantwoordelijkheid neemt over jezelf.
“Je groeit voorbij jouw symptomen, jouw problemen”. De symptomen, problemen zijn er misschien nog, echter ze staan jou niet meer in de weg om met diepgang en als heelheid in de wereld te staan.
Groei van binnenuit staat voor bezieling, voor diepe motivatie, …voor het heel worden en die heelwording ook behouden.
Ondersteuning hierbij is een fundamenteel gegeven, die ondersteuning wil ik jou bieden.

All content ® Ulisis