Ulisis® Succesvol Ondernemen

Succesvol zijn in wat je onderneemt

en

Succesvol blijven in wat je onderneemt

Visie - ULISIS ®

"Succesvol zijn en blijven", slagen en de vooropgestelde targets (doelen) halen... dat is wat elke ondernemer, elke manager, elke professionele sporter, elke professional, ... uiteindelijk toch wilt.

Succesvol zijn en blijven is echter geen evidentie. We kunnen dagelijks vaststellen dat niet elk bedrijf of organisatie of sporter, ... er in slaagt om succesvol te zijn of te blijven, in wat ze doen.

Succesvol ondernemen en blijvend succesvol ondernemen: Hoe komt het dat sommige mensen zeer succesvol zijn en hoe komt het dat anderen dit nauwelijks zijn?

We blijven uiteraard binnen de ULISIS ®-context waar de innerlijke sterkte, de innerlijke kracht een cruciaal gegeven is en met die visie staan we niet alleen. In een online marktonderzoek bij 369 ondernemers en managers werd door de respondenten aangegeven dat "zij denken dat succes van binnenuit komt" en niet toe te schrijven is aan leeftijd, geslacht of keihard werken... (bron: Ondernemersraad Nederland)

Vertrekkend vanuit de ULISIS ®-visie willen we nog even terug komen naar een essentieel gegeven (zie ULISIS ® Home): Het beeld van de ijsberg waarbij 90% onder water zit en slechts 10% erboven, tevens een goed beeld voor de mens: "een mens gebruikt slechts 10% van zijn capaciteiten!".

Succesvol ondernemen is blijkbaar iets wat voor vrijwel iedereen kan, op voorwaarde dat er echte aandacht is voor het innerlijke zelf, het onbewuste, de eigen onbewuste patronen, de manier van in de wereld staan, ... en voor de dieperliggende capaciteiten.

Kennelijk is het zo dat het goochelen met tools en targets, met het SMART-principe bij het formuleren van doelstellingen (specifieke, meetbare, acceptabele, realistische, tijdsgebonden gegevens van doelen)... niet voldoende is om succes te hebben.

Succesvol zijn en blijven, betekent initieel werken met relaxatie, de eigen onbewuste patronen, ... werken aan de manier waarop iemand in de wereld staat.

ULISIS ® heeft een goede uitgebalanceerde en wetenschappelijk onderbouwde basis om aan "jouw succesvol zijn en succesvol blijven" te werken.

ULISIS ® beschikt over een duidelijke visie en over wetenschappelijke onderbouwde technieken om jou te helpen in jouw groeiproces naar "succesvol zijn en succesvol blijven" en wij bieden daarbij continue ondersteuning.

Door onze jarenlange ervaring in het coachen van mensen, door onze eigen levenservaringen en door het gebruik van heel doorleefde technieken zijn we ook in staat om heel snel de belemmerende patronen en overtuigingen, ... te gaan duiden.

We bieden dan ook 3 basispijlers aan:

  • Individuele coaching naar "succesvol(ler) zijn en succesvol blijven"
  • Analyse en advies om "succesvol(ler) te worden en succesvol te blijven"
  • Een workshop waar de basis wordt aangereikt om een persoonlijk succesplan uit te bouwen om "succesvol(ler) te zijn en succesvol te blijven".

Voor meer informatie, kan je ons vrijblijvend mailen of bellen.

Wetenschappelijk onderbouwd

All content ® Ulisis