Ulisis® Succesvol Ondernemen - Analyse en Advies

Succesvol(ler) zijn in wat je onderneemt

en

Succesvol blijven in wat je onderneemt

Analyse en Advies - ULISIS ®

Een analyse heeft als doelstelling te komen tot een inventarisatie van de mogelijkheden, de "potentialiteit" die een ondernemer, een manager, een professionele sporter, een professional, ... heeft. Mogelijkheden die zich niet alleen op het rationeel denkniveau situeren echter ook die mogelijkheden die zich op een veel dieper niveau bevinden (in het diepere zelf, het onbewuste).

Een analyse heeft als bijkomende doelstelling te komen tot een inventarisatie van de belemmerende patronen, de beperkende overtuigingen, ... die het succesvol(ler) worden en/of blijven, in de weg staan.

Ook voor een organisatie en/of een bedrijf wordt een inventarisatie gemaakt van beide polen:

  • De mogelijkheden of potentialiteit
  • De belemmerende patronen, beperkende overtuigingen, ... die het succesvol(ler) worden en/of blijven in de weg staan.

Deze analyses vormen de fundamenten van de adviesverlening.

Voor een éénmanszaak of een klein bedrijf, professionele sporters en professionals worden eerst minimaal 2 individuele gesprekken gevoerd waarna de analyse en het advies door ULISIS ® wordt opgemaakt en in een laatste gesprek met de betrokkene wordt doorgenomen.

Een individueel coachingstraject ("Succesvol(ler) zijn in wat je onderneemt" of een traject met een andere doelststelling) kan op vraag van de klant wel opgestart worden.

Voor grotere bedrijven of organisaties wordt er eerst een gesprek gevoerd met de eindverantwoordelijke om de wensen duidelijk te stellen, dit kan gevolgd worden - na onderling overleg - door gesprekken met (mede-)verantwoordelijken van het bedrijf of de organisatie. Nadien wordt de analyse en het advies door ULISIS ® opgemaakt en in een gesprek met de eindverantwoordelijke wordt de nodige duiding gegeven.

Ook hier bestaat de mogelijkheid tot het individueel begeleiden van medewerkers (Succesvol(ler) zijn in wat je onderneemt en Succesvol blijven in wat je onderneemt of een coachingstraject met een ander doel) en/of tot het organiseren van o.a. de workshop "Succesvol(ler) zijn in wat je onderneemt".

Alles gebeurt in onderling overleg.

Voor meer informatie, kan je ons vrijblijvend mailen of bellen.

Wetenschappelijk onderbouwd

All content ® Ulisis