ULISIS ®

Elke mens wordt eigenlijk geboren met "vleugels". Beetje bij beetje worden door regels, normen, … die van buitenaf komen, die vleugels afgeknipt.
Beetje bij beetje worden door de regels, normen, ideeën, suggesties, … van ouders, familie, de school, de wereld, het model van de wereld, … waarin de persoon leeft, de vleugels verder afgeknipt. Zowel van buitenaf als van binnenuit: door het bewust en onbewust overnemen van overtuigingen, patronen, … .

Op een bepaald ogenblik zijn de vleugels volledig weggeknipt, is het veilig vliegen en het veilig landen voorbij. Metaforen, sprookjes, creativiteit in vele vormen dienen plaats te ruimen voor het rationele denken.
Het beeld van de ijsberg waarbij 90% van de menselijke mogelijkheden onder het water zit en de 10% van de menselijke mogelijkheden die gebruikt worden, boven water te zien zijn, is hier op zijn plaats.

Het gaat echter nog verder: het rationele denken domineert niet alleen het parallelle onbewuste denken, het wordt op zijn beurt gedomineerd door het egogericht denken en zijn. Classificeren, stigmatiseren, … keeping up appearances, …
Hier is het beeld van de ijsberg niet meer relevant. Een mens is geen statisch gegeven, het menselijk brein is geen black-box.
Een mens is een dynamisch gegeven. Net als wat bewust en onbewust is, ook dat is vol dynamiek. Wat op een bepaald ogenblik onbewust is, kan een fractie later een bewust gegeven zijn.

Het verliezen van "vleugels", de dominantie van het ego-denken en als gevolg daarvan het verlies van spiritualiteit, van bezieling … resulteert in heel veel gevallen in dissociatie.

Dissociatie of het afgescheiden zijn van jouw diepere zelf, jouw onbewuste, jouw spiritualiteit, van jouw eigen innerlijke kracht, van jouw eigen innerlijke bron. De gevolgen hiervan zijn dagelijks en overal waarneembaar: het stijgend aantal mensen dat lijdt aan: depressies, chronische moeheid, verslavingen, … . Vooral de verslaving aan ‘het behoud van controle’ (egodominantie) en in veel gevallen de verslaving aan oppervlakkigheid, het ontbreken van echte diepgang … . Dissociatie en psychosomatische aandoeningen, gaan kennelijk hand in hand… .

Wij opteren voor de naam ULISIS ® omdat het verwijst naar de ULYSSES-vlinder: De "Papilio Ulysses".

Vlinders kennen een volledige gedaanteverwisseling.
Er zijn vier stadia, bestaande uit twee actieve en twee inactieve stadia die elkaar afwisselen. Het eerste stadium is het ei, daaruit kruipt de larve die na een tijdje verandert in een pop. Uit de pop komt ten slotte de volwassen vlinder.

Een volwassen vlinder heeft vleugels, vliegt in volle vrijheid en landt in vol vertrouwen, zoekt goed voedsel en bewaart zijn alertheid.

Dit proces van gedaanteverwisseling is analoog met het groeiproces dat wij met ULISIS ® bij elke deelnemer beogen. En dit op het tempo van de deelnemer, met volledige acceptatie van de deelnemer:

 • het opnieuw verbinden in volstrekte harmonie van de afgescheiden delen van het bewustzijn
 • individuele groei van binnenuit
 • innerlijke transformatie
 • volledige openheid naar je Innerlijke Zelf, het Goddelijke in jezelf en het hiermee in verbinding staan vol vertrouwen
 • vanuit de inspiratie dat de mens als wezen een plaats heeft in een groter geheel en alles eigenlijk tot iets dient, ook al begrijpen we niet altijd het hoe en het waarom

 
ULISIS ® staat voor:

 • Unconditional Love of Onvoorwaardelijke Liefde
 • Inner Strenght of Innerlijke Kracht
 • Infinite Spirit of de Onbegrensde Levenskracht, hier gebruikt als de Goddelijke Kern in iedere mens en de verbinding met het Universum

 
Deze fundamenten vormen een uitzonderlijk vertrekpunt om mensen die op zoek zijn naar hun "ziel", naar hun "bezieling", … naar "zingeving", … naar zichzelf… optimaal te ondersteunen in hun groeiproces van binnenuit.

Hier komen we bij de kern: heel veel mensen zijn eigenlijk afgescheiden van zichzelf, afgescheiden van hun eigen diepe kracht.
Het afgescheiden zijn van zichzelf houdt in dat er géén echte verbondenheid meer is met anderen, met de natuur, met de wereld, met het Universum… .
Er is een oppervlakkige verbondenheid, geen diepgaande… wat dan veelal resulteert in gebondenheid of onvrijheid (vrijwel alles komt van buitenuit).

ULISIS ®:
Staat voor het ondersteunen van mensen:

 • in hun groeiproces van binnenuit
 • in het terug verbinden van hun diepere zelf met hun ‘bewust-zijn’ en hun talenten om voorbij hun beperkende overtuigingen te groeien
 • om hun bezieling en hun doel terug te vinden  
 • om hen terug in hun eigen sterkte te laten zijn en verbonden te zijn met hun Goddelijke bron
 • om de verbondenheid met de ander, de natuur, de wereld, het Universele terug te laten groeien

dit op een "organische wijze" of: "zoals alles in de natuur natuurlijk groeit!" en volgens de fundamenten die ons vertrekpunt vormen.

Het juiste moment om dit groeiproces aan te vangen is nu.
Het verleden is verdwenen en kan niet worden veranderd. Ons zicht op het verleden (de perceptie ervan) en de eventuele negatieve zelfbestendigende patronen die in het verleden zijn ontstaan, dat kunnen we heel duidelijk laten "oplossen" zodat het ons niet meer in de weg staat.
Het gaat hier niet over het wegsnijden of wegduwen ervan, wel over het laten oplossen als een wolk waterdamp. En dit biedt onbegrensde mogelijkheden.
Alles wat we doen, is doorleefd, van binnenuit, open en ontvankelijk werken aan groei, in verbondenheid,met

 • onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en acceptatie van onszelf
 • gerichtheid op onze eigen innerlijke sterkte
 • gerichtheid op onze eigen Goddelijke kern en de verbinding met het Universum

Met ULISIS ® bieden we niet alleen een mogelijkheid tot echte groei van binnenuit in totale verbondenheid. We bieden in het groeiproces ook de intrinsieke mogelijkheid om jouw groei- en helingsproces een brug naar de ander en een brug naar de wereld te laten zijn.

Iedereen heeft daar recht op, er zijn géén hopeloze gevallen, … . Tenzij in de ego’s van mensen. En die dominantie van het ego is te vergelijken met een rups die zichzelf niet tot vlinder laat groeien… De illusie van het ego staat haaks op de groei waar ULISIS ® voor staat.

ULISIS ® staat voor het harmonieus samengaan van:

 • Oosterse wijsheid en Westerse kennis
 • Oude kennis uit traditionele culturen en Nieuwe kennis
 • Wetenschap en Esoterie

Dit in alle openheid, nooit vastzettend, altijd ondersteunend naar groei van binnenuit!
Communicatie met het diepere zelf of onbewuste voor groei van binnenuit, vereist kennis, inzicht, ervaring en ondersteuning. Met open meditaties, begeleide visualisaties, het gebruik van metaforen, het correct doorleefd gebruik van mantra’s, … en andere autosuggestieve methodieken botsen we niet op de grenzen van het onbewuste maar is er wel een echte communicatie met het onbewuste.

In dit nooit eindigend groeiproces van binnenuit, leer jij weer vliegen...

All content ® Ulisis