ULISIS ® - Concretisering

ULISIS ® staat in de eerste plaats voor coaching gericht op individuele, persoonlijke groei van binnenuit. Initieel staat ULISIS ® dus ook voor bewustwording van die onbewuste, diepere delen van ons zelf (de schaduwzijde cfr C. G. Jung) die een bron van diepe kennis, wijsheid, ... een oceaan van mogelijkheden is.

Persoonlijke, existentiële, gezondheidsthema’s, relationele problemen en professionele vragen kunnen dus aan bod komen.

Daarnaast organiseren wij trainingen, groeiprojecten, workshops en lezingen  die mensen in hun groei van binnenuit ondersteunen. Bewustwording, harmonie, zingeving en spirituele groei van binnenuit op een liefdevolle, respectvolle, integere en veilige manier…

In onze visie hebben we het uitdrukkelijk gehad over het gegeven dat ULISIS ® staat voor het harmonieus samengaan van:

  • Oosterse wijsheid en Westerse kennis
  • Oude kennis uit traditionele culturen en Nieuwe kennis
  • Wetenschap en Esoterie

Dit houdt in dat we werken vanuit een monistische visie (lichaam-geest-eenheid) voorbij het dualisme lichaam-geest én vanuit de visie dat de mens deel is van een groter geheel. Eigenlijk gaat het over de mens als éénheid: met zijn Ziel, het Goddelijke in zichzelf en zijn houding hiertegenover (echte liefde vanuit het echte hart) en zijn manier van in de wereld staan.

ULISIS ® staat voor innerlijke afstemming op het eigen potentieel aan mogelijkheden dat iedereen heeft én om dat waar te maken. Dit vereist communicatie met het diepere zelf of onbewuste vanuit een toestand van diepere relaxatie of de "zachte tijd" zoals G. Edwards die benoemt. Die "zachte tijd" is een toestand van echte innerlijke rust, van in vrede zijn met alles wat is: flitsende inzichten, creativiteit, intuïtieve reacties, scheppende kracht… kunnen hier mee gepaard gaan.

ULISIS ® staat voor groei van binnenuit, voor heling van binnenuit en dus ook voor individuele transformatie in de ruime betekenis hiervan.

ULISIS ® past bij wie zijn eigen levensverhaal wil realiseren en echt be-leven in plaats van dit gewoon te ondergaan. Het is een weg van bewustwording waarin alle lagen van het zijn worden aangesproken. Dit met als doel een transformatie van binnenuit waarbij jij opnieuw bij jouw innerlijke kracht komt en blijft. Dit in verbondenheid en met aanvaarding van wie jij bent, echte aanvaarding vanuit jouw echte hart. Het is groei van binnenuit naar een oceaan vol mogelijkheden.

ULISIS ® is een dynamisch gegeven: de fundamenten zijn er, hoe het gebouw er uitziet is eerder evoluerend echter nooit afwijkend van de fundamenten. Het streven naar kwaliteit is en blijft essentieel.

In die zin zijn we in "organische groei", de groei zoals in en van de natuur. Ook wat betreft ons aanbod.

De lezingen, de workshops, de trainingen, … die afgewerkt zijn volgens de ULISIS ®-visie vind je onder de rubrieken "workshops" en '‘workshops Ulisis ® Succesvol Ondernemen".

Indien jij suggesties, vragen, ... hebt, contacteer ons gerust.

All content ® Ulisis