Wat maakt ULISIS ® uniek? (22/09/2010)

ULISIS® staat voor “heling als groei van binnenuit”
ULISIS® staat voor diepere waarden, voor diepgang
ULISIS® staat voor opnieuw een totaal persoon worden…

Wat maakt ULISIS ® uniek?
Enerzijds is er de combinatie van:

  • Oosterse wijsheid en Westerse kennis
  • Oude kennis uit traditionele culturen en Nieuwe kennis
  • Wetenschap en Esoterie.

Anderzijds staan we voor diepgang.
En net bij dat laatste maken we een verschil. Simpel gesteld bij ons is een symbool een symbool en met dat symbool wordt gewerkt. Geen verwarring tussen het symbool en het gesymboliseerde.
Daarnaast werken wij niet vastzettend, alles gebeurt in het kader van het creëren van openheid naar binnen, het maken van uitnodigende openingen naar diegene die wij in essentie zijn, ons diepere zelf.

We zijn mensen en elke mens heeft een dieper zelf, een soort blauwdruk van wie hij in wezen is. Echter elke mens is initieel ook zijn eigen wereld. Een eigen wereld met normen, regels, … die (auto-) suggestief in de diepere lagen van het zijn, zijn opgeslagen.  Hij of zij heeft, onderliggend, patronen opgebouwd die hem of haar als het ware in een bepaalde richting sturen. Deze patronen kunnen positief zijn, het kunnen echter ook belemmerende, conflicterende, ziekmakende, … patronen zijn.

Elke mens als een wereldje op zich:

  • in verbinding met andere mensen, andere wereldjes
  • in verbinding met alle levende wezens, nog andere wereldjes
  • … .

Dit alles zorgt ervoor dat het voor mensen niet altijd gemakkelijk leven is. Door conflicterende innerlijke patronen, het samenleven met andere mensen, …  door het meegaan in een wereldmodel van oppervlakkigheid, door het kiezen voor de magische pil die alle (psychosomatische) kwalen gaat genezen, … blijven sommigen hangen in de rationele wereld, de wereld van het rationele denken met daarbij de gekende egodominantie waar genoeg nooit genoeg is en waar de vrees voor het verlies van controle dominant aanwezig is.

"Heling als groei van binnenuit", kan je makkelijk gaan duiden.
In ieder van ons is een kern van groei aanwezig dat is nu eenmaal zo, onze innerlijke kracht. Het probleem waar je als individu mee worstelt (of het nu een psychosomatische aandoening, een existentieel, een professioneel, een relationeel of nog een ander probleem is) dient (h)erkent te worden. Het accepteren van wat is en de bereidheid om daar voorbij te groeien is een evidente voorwaarde voor heling als groei van binnenuit. Net als aandacht en openheid voor jouw diepere zelf en voor alles wat gebeurt tijdens het groei- of helingsproces…

In de vorige paragraaf staat initieel niets nieuws, het is door velen gekend, velen hebben het ooit al in een of andere vorm gelezen in een boek of op een site. Echter dit zijn concepten. Zoals het hierboven aangegeven wordt, zet dit mensen conceptueel  vast, dit hoort bij het domein van ratio en ego én daar heeft “heling als groei van binnenuit” niets maar dan ook niets mee te maken.

ULISIS ® staat ook voor

  • Unconditional Love of Onvoorwaardelijke Liefde
  • Inner Strenght of Innerlijke Kracht
  • Infinite Spirit of de Onbegrensde Levenskracht, hier gebruikt als de Goddelijke Kern in iedere mens en de verbinding met het Universum.

Dit zijn geen concepten, interpreteer ze ook niet als concepten. Het zijn metaforen, beeldspraak met een veel diepere betekenis dan op conceptueel niveau.

ULISIS ® staat voor werken op het niveau van metaforen. Dit vereist dat mensen eerst en vooral goed en diep kunnen ontspannen en heel veilig zijn in hun diepe ontspanning.
Dit vereist dat mensen in die diepe ontspanning op metafoorniveau communiceren met hun diepere zelf, hun essentie om op die manier hun innerlijke kracht aan te boren om voorbij belemmerende, conflicterende, … patronen te groeien.
Dit vereist echte diepe, onvoorwaardelijke liefde voor jouzelf en jouw Zelf, dit valt niet in woorden uit te drukken.
Dit is het niveau waar wij met ULISIS ® mensen begeleiden en ondersteunen in hun groeiproces. Ook met de klemtoon op groeiproces: ooit heb je leren lezen, ooit heb je leren fietsen, ooit heb je leren … en toen was iedereen vol vertrouwen en geduld.

Het opnieuw groeien naar een totaal persoon voorbij de belemmerende, conflicterende, … patronen, voorbij jouw wereldje… het opnieuw een totaal persoon worden, ook dat vergt tijd en geduld.
Wij forceren niets, er is enkel de metaforische uitnodiging aan jouw diepere zelf om terug een geheel te worden, om jouw wereldje opnieuw een “rivier van welzijn, welvaart en overvloed” te laten worden: in harmonie met alle leven rond jou en vooral in volledige congruentie tussen jouw diepere zelf en jouw rationele zelf, voorbij dualiteit, voorbij afscheiding binnenin jezelf, … . Dit vergt tijd, ondersteuning en diepere waarden en uiteraard echte motivatie om te groeien. Groei op een organische manier, zoals in de natuur: niet trekken of duwen, enkel uitnodigen en laten gebeuren. Dat is essentieel.

ULISIS ® beschikt over een duidelijke visie en over wetenschappelijke onderbouwde technieken om jou te helpen in jouw groeiproces naar “heling als groei van binnenuit” en wij bieden daarbij continue ondersteuning.
Onze fundamenten zijn stevig en blijvend, het huis dat op die fundamenten wordt gebouwd en wordt aangepast, is in volledige overeenstemming met onze fundamenten en organische groei.
Vandaar dat de site vanaf begin oktober beetje bij beetje, heel organisch groeiend, er anders zal uitzien… . Nogmaals aan onze visie, fundamenten, diepe waarden, tools, de manier waarop we in de wereld staan en mensen en groepen begeleiden, verandert er niets… .

Wil jij ook groeien naar heling en transformatie vanuit jouw hart, vanuit echte liefde voor jezelf en in verbondenheid, wel daarbij ondersteunen wij jou heel graag vanuit ons echte zijn en met bezieling, liefde, mededogen …

Johan, 22/09/2010

All content ® Ulisis