Een reis door de wereld van de chakra's

Een reis door de wereld van de chakra's...

Ulisis ®-workshop

Ulisis ® verwijst ook naar de ULYSSES-vlinder: De Papillio Ulysses. Vlinders kennen een volledige gedaanteverwisseling. Een volwassen vlinder heeft vleugels, vliegt in volle vrijheid en landt in vol vertrouwen, zoekt goed voedsel en bewaart zijn alertheid. Dit proces van gedaanteverwisseling is analoog met het groeiproces dat wij met Ulisis ® bij elke deelnemer beogen. Dit op het tempo en met volle acceptatie van de deelnemer. 

Tijdens deze 5-daagse reis baseren wij ons op de chakra's, de energiecentra van de mens, die in de spirituele tradities van het Oosten al duizenden jaren gekend zijn. Het gaat over functioneren als totaal persoon: het mentale en het lichamelijke worden niet gescheiden. Het gaat over spirituele groei van binnenuit.

Uiteraard wordt er stil gestaan bij elke chakra: waar staat elke chakra voor, wat is de relatie met onze lichamen, wat is de relatie met psychisch functioneren, ...

Het wordt echter vooral een reis, een reis naar bewustzijnsverruiming. Een reis met stukjes theorie, oefeningen, meditaties, ervaren en beleven. Een reis naar "heling als groei van binnenuit":

  • het opnieuw verbinden in volstrekte harmonie van de afgescheiden delen van het bewustzijn
  • individuele groei van binnenuit
  • innerlijke transformatie
  • volledige openheid naar jouw Ziel, het Goddelijke in jou-zelf en het hiermee in verbinding staan vol vertrouwen
  • vanuit de inspiratie dat de mens als wezen een plaats heeft in een groter geheel en alles eigenlijk tot iets dient, ook al begrijpen we niet altijd het hoe en het waarom
  • ...

Het gaat over inzicht in jouw zijn, jouw eigenlijke zelf en vandaar organisch te groeien.

Dit is de essentie van deze workshop: "heling als groei van binnenuit", een aanzet tot groei voorbij dissociatie, voorbij innerlijke dualiteit, voorbij egodominantie. Een aanzet tot groeien tot een totaal persoon, komen tot zelfinzicht, komen tot wijsheid, ... dichter komen bij jouw be-Ziel-ing.