Stoppen met Roken

Doelgroep is iedereen die...

 • niet langer wil vechten tegen de rookverslaving en telkens hervallen, maar wel de verslaving aan de bron wil aanpakken
 • op eigen tempo naar een rookvrij bestaan wil groeien zonder frustratie of schuldgevoelens
 • er nu aan wil beginnen
 • een degelijke begeleiding via de Aurelis methode wenst om op een spontane, natuurlijke manier vanuit zichzelf te stoppen.

Inhoud workshop:

 • een doorgedreven workshop van 1 dag of 3 dagdelen waarin actief technieken worden aangeleerd
 • in groepjes van 6 tot 12 mensen

Wat je kan verwachten en wat niet, tijdens de workshop:

Doel:
Het doel is de rookverslaving drastisch te verminderen. Alleen als gevolg hiervan kom je tot het daadwerkelijk stoppen met roken op een manier die vriendelijk is voor jou als totaal persoon. Door de verslaving zelf op deze manier aan te pakken, word je opnieuw een niet-roker en sta je zelfs sterker dan voordat je met roken begon. Je leert immers je eigen innerlijke mogelijkheden te gebruiken.
Een bijkomend voordeel van de methode is dat eens je ze beleefd hebt, je ze ook gemakkelijk kan toepassen op andere domeinen (zoals vermageren, slaapstoornissen, chronische pijn, …). Dit doel wordt in de workshop nagestreefd door een afwisseling van inzichten en oefeningen.

Inzichten:
Een aantal nieuwe inzichten worden zodanig bijgebracht dat je voortdurend bij jezelf aanvoelt of het ‘klopt’. De bedoeling is dat je zoveel als mogelijk ‘geraakt’ wordt, dat diepere snaren in jouw onbewuste meetrillen. De workshop is hierdoor een continue ervaring, de inzichten gaan onder andere over:

 • het verschil tussen motivatie en diepe motivatie om een niet-roker te worden
 • het aanvaarden van jezelf als roker en tegelijk als persoon die wil stoppen met roken
 • een goede houding tegenover vervangnicotine en andere middeltjes
 • wat te doen bij opnieuw een ‘eerste sigaret…’

Oefeningen:
Samen doen we enkele oefeningen, die voor elke deelnemer leiden tot het levend maken van de eigen diepe motivatie. Ook leer je bij elke sigaret die je nog rookt, werk te maken van ‘aanvaarding’ en dit op de juiste manier!
Door deze oefeningen vermindert de kracht van verslaving en wordt ze omgezet in positieve kracht, jouw innerlijke sterkte.
Je doet deze oefeningen onder begeleiding en tegelijk leer je ze ook zodanig aan dat je ze nadien onafhankelijk kan toepassen.

Wat het niet is:
Je wordt er niet toe gebracht te stoppen met roken als je er niet helemaal klaar voor bent. Het laatste pakje weggooien, doen we dus niet. Je vecht onder geen enkel beding op een agressieve wijze tegen de verslaving. De verslaving wordt niet weggesneden als een zieke plek. De gevaren van een dergelijke agressieve aanpak worden hierdoor vermeden.

Wat het wel is:
Je leert je eigen diepe motivaties om te stoppen met roken te beleven. Tegelijk leer je ze in de praktijk naar je diepere zelf te communiceren. Daardoor is jouw diepere zelf samen met de verslaving niet meer de ‘vijand’ echter wel je bondgenoot op weg naar een rookvrij bestaan.

-Deze tekst is letterlijk overgenomen uit www.aurelis.org.-

Jij krijgt:

 • een doorgedreven workshop
 • de Aurelis audio-cd’s ‘stoppen met roken’
 • toegang tot Aurelis Email Assisted gedurende 3 maanden aan een gereduceerd tarief.

Prijs: 200 euro, inclusief btw per deelnemer

Wanneer organisaties interesse hebben om deze workshop te programmeren is de prijs die ten laste komt van de organisatie, te onderhandelen.
De deelnameprijs voor deelnemers is de verantwoordelijkheid van de organisatie.