Wat emoties jou vertellen!

Wat emoties jou vertellen!

Ulisis ®-workshop 

Verdriet - angst - boosheid - depressie - jaloezie - verveling ... zijn enkele van de "negatieve emoties" die we als mensen ervaren.
Heel veel mensen komen als ‘hard’ over of willen als dusdanig overkomen. Ze beheersen hun emoties volledig….
Anderen krijgen de stempel dat ze ‘slap’ zijn omdat ze zich door hun emoties laten meeslepen, klinkt het…

Emoties verdrukken of jou laten overspoelen door emoties .. ?                      
Wat is een optimale manier om met emoties om te gaan? 

Emoties zijn een heel belangrijk gegeven om naar inzicht in jouw zijn,  jouw eigenlijke zelf, te groeien. Dit is de essentie van deze workshop: '‘heling als groei van binnenuit’'.

Uiteraard wordt in deze workshop stil gestaan bij wat emoties zijn:

  • Is een emotie een louter onbewust gegeven?
  • De rol van de hersenen bij emoties.
  • De relatie tussen emotie en motivatie.
  • Verschillende emotietheorieën.
  • Emotie en cultuur.
  • Emoties uitleven of verdrukken? En de gevolgen hiervan op het vlak van gezondheid en welzijn.

Het theoretische wordt direct gekoppeld aan het practische, het ervaringsgerichte.

Echter initieel is deze meerdaagse interactieve workshop bedoeld om door middel van onder andere:

  • ervarings- en belevingsgerichte momenten
  • interactief werken
  • momenten  van stilte en relaxatie
  • momenten van begeleide visualisatie

en dit met diep respect voor jezelf en voor de anderen,
te komen tot zelfinzicht, te komen tot wijsheid, …. dichter te komen bij jouw zelf.                                                     

Op zich een opstap naar "Heling als Groei van Binnenuit".
Groeien tot de persoon die je in werkelijkheid altijd bent geweest!